צור קשר
...Loading...

קוויריות (Queerness) - מה זה לעזאזל, ואיך זה קשור לחופש?

*
(הסברים, ואז מהחוויה האישית שלי):

קוויריות היא תפיסת עולם שמאתגרת את המבנה החברתי ותפיסות העולם ההטרונורמטיביות. זה אומר המון דברים - קוויריות היא כל דבר שונה מתכתיבים חברתיים של מה זה "נורמלי".
ארחיב על זה בהמשך.

כרגע אתייחס לקוויריות / זהות מגדרית בהקשר של מגוון הזהויות שבמרחב בין הזכרי לנקבי, או הגברי והנשי (יש טיפה הבדל ביניהם, זה גם להסבר מעמיק יותר).

כיום התפיסה השלטת בחברה היא מה שנקרא "בינארית": יש נקבי וזכרי שמיוצגים ע"י אישה וגבר.

יש שיגדירו את החוויה הקווירית-מגדרית כמייצגת טווח של אמצע, או התפיסה שהנקבי והזכרי הם למעשה קצוות (משתנים ולעיתים לא ברורים) והזהות המגדרית היא ספקטרום, שבתוכו אני יכולה להרגיש (להזדהות) עם המון גוונים שבין ה"זכרי" וה"נקבי", לעיתים כמה בו-זמנית. יש שיגדירו קוויריות מגדרית כביטול של תפיסת הקצוות ככלל (א-בינאריות), והתמקדות במהות של הדברים - למעשה, אין דבר כזה "זכרי" ו"נקבי" - אלה הן איכויות, שמות והגדרות כלליות שאנחנו כחברה חונכנו לחשוב, להרגיש, להמציא תיאוריות שלמות (גם הרוחניות ביותר) ולהתנהל לפיהן. כשלמעשה, כל מה שקייים זה מרחב של אמצע שבו בעצם אני יכולה להזדהות איך שבא לי. להיות לא זה ולא זה - ללא מין ומגדר.

במילים אחרות, ההבניות החברתיות משפיעות על הזהות המגדרית אבל לא מייצגות אותה. בכולנו למעשה קיים הפוטנציאל לקוויריות, או א-בינאריות - הפוטנציאל להיות מי שאנחנו במרחב של האמצע, מאחורי ההגדרות החברתיות. דווקא משום שהמרחב הזה הוא גדול כל-כך, דווקא משום שבסופו של דבר זוהי זכותנו המולדת להיות מי שבא לנו, להיות חופשיים בחוויה הסובייקטיבית הייחודית שלנו. חלקנו מממשות/מממשים את זה יותר, חלקנו פחות - ברבדים ועומקים שונים של החוויה הגופנפשית ומול החברה. ואני לא אומרת את זה באופן שיפוטי - חקירה תמיד נעשית בחיבור והסכמה עצמית, וכל זהות שנבחר היא לגיטימית.

הרבה דרכים לקוויריות, והכל זה רבדים של מציאות מורכבת...

באופן כללי קוויריות / זהות מגדרית לא קשורה לנטיה מינית.
נטיה/זהות מינית זה לאיזה מגדר את.ה נמשכ.ת, זהות מגדרית זה איזה מגדר את.ה מרגיש.ה/חווה.
לפעמים יש קורלציה והשפעה הדדית ביניהן, אבל לא תמיד.

**
על החוויה הקווירית-מגדרית שלי שבין הזכרי לנקבי והמרחב שביניהםן:

אני מזדהה בתור לסבית קווירית. באספקט הזה זה אומר, שיש בי הרבה חוויות קוויריות של זהויות וצדדים זכריים מאוד נוכחים, וגם חוויות שונות של הצדדים הנקביים שבי, בשילובים משתנים של החוויה המגדרית. אני נמשכת לנשים, ואצלי ספציפית יש השפעה הדדית בין הזהות המינית והזהות המגדרית שלי, ויש לזה השפעה עמוקה גם על מערכות היחסים שלי.

מאז ומעולם היתה לי חוויה גופנפשית זכרית דומיננטית.
כל הילדות שלי נראיתי והרגשתי והזדהיתי מאוד כמו בן. הרבה הרבה יותר מאשר כמו בת.
כשבגרתי, רוב השנים היתה לי נראות גברית ממש. הזהות הפנימית שלי גם היתה יותר זכרית, ושיחקתי הרבה עם הנראות הגברית ואיך היא השפיעה על מגוון הזהויות הפנים-גופניות בטווח של הזכרי.

היום אני חוקרת וחווה יותר את מגוון הצדדים הנקביים שבי של הגופנפש. אני גם נראית יותר כמו "אישה" (מול החברה), וחוקרת את ההשפעה של הנראות הנשית שלי על החוויה הפנים-גופנית. באנגלית בד"כ אכנה את עצמי queer femme.

אני חוקרת את השהייה, המעבר והמיזוג בין המגדרים - בחוויה הגופנפשית והמינית שלי, וגם בנראות החיצונית. במילים אחרות קיים בי חופש להיות, בכל הרבדים והעומקים של החוויה, בכל הטווח שבין הנקבי לזכרי.
הקוויריות עבורי מייצגת את החופש להיות מי שאני, בפנים ומול העולם.
וזה גם מה שאני מעבירה הלאה - קוויריות כאספקט מרפא ומעצים.

זה בגדול, יש הרבה ניואנסים ועומקים ותפיסות שונות ומשתנות לגבי קוויריות.

** על א-מונוגמיה כגישה קווירית של מערכות יחסים - בהמשך. ;) **


כמה אתםן מרגישימות את הקווירנס שלכםן? באילו רבדים של הפנים או החוץ?

האם קווירנס הוא חופש עבורכןם? האם תמיד?

*


בלוגים נוספים