צור קשר
...Loading...

על מרחב משותף בקשר

אני מסתכלת על קשר תמיד כבנוי משלושה צירים: אני, היא והקשר. הקשר עצמו הוא מרחב *משותף*. 
המרחב המשותף חייב להיות בטוח. זה אומר רצון, תקשורת, בטחון להציב גבולות, בטחון להביא את כל החלקים שלי (=נראות), כבוד הדדי, תמיכה הדדית, נוכחות, דיאלוג, ועבודה *משותפת* - ומשם עבודה שווה (או מאוזנת) של כל אחת על עצמה. מהאישי לזוגי ובחזרה, במעגל של היזון חוזר.

אני עושה המון עבודה עצמית. תמיד - אני מאוד שואפת לצמיחה מתוך אינדיבידואציה (אני סולו פולי). אבל אני לא יכולה לשאת ספרציה. במילים אחרות - אני יכולה לעבוד על השיט שלי (אל מול הקשר) בעצמי, אבל לא לבד. או לא רק לבד.

הספרות המקצועית לא עושה הבחנה בין ספרציה לאינדיבידואציה - זהו אותו שלב התפתחותי (מרגרט מאהלר). אבל אני משתמשת במושגים האלה באופן שונה כדי להסביר את עצמי: ספרציה עבורי זו נפרדות - "את בשלך ואני בשלי גם בתוך הקשר", ואינדיבידואציה בשבילי זו מובחנות - "את בשלך ואני בשלי מתוך הקשר". 

אני תמיד אומרת שבגלל שאני תאומה, אני צריכה הרבה ביחדנס. אבל אני גם ממש צריכה את הלבד שלי, בדיוק בגלל שאני תאומה. אני אישה של ניגודים... לכן אני צריכה איזון מדויק בין הלבד לביחד.

זה מאוד קשור גם לדפוסי התקשרות, ויש להם תפקיד משמעותי ביצירת הבטחון. 

הבטחון של תחושת הביחד עבורי נוצר כשיש מחויבות. לא לי, אלא לקשר.

אני מדברת הרבה על המושגים acknowledgement, responsibility, devotion, obligation, commitment. 
אפשר לדון על ההבדלים ביניהם, אבל כולם חייבים להיות עבורי בקשר - מחויבות למרחב המשותף, הכרה בהתנהלויות שפוגעות בצד השני ולקיחת אחריות לשנות אותן, מציאת דרכי תקשורת מועילות, השקעה, התמסרות לביחדנס.
אני לא רוצה שמישהי תהיה מחויבת לי - לא מעוניינת בריצוי. אבל אני צריכה שתהיה מחויבות לקשר עצמו ולנראות שלי בו. צריכה להרגיש ש- I matter (והפוך) בגלל שהקשר מספיק חשוב.
אז אני לא צריכה מישהי שתהיה שלי, אבל כן צריכה מישהי שתהיה בשבילי, ובשביל שתינו.

ואם בפוליאמוריה עסקינן (למי שפולי פה) - היכולת לנהל כמה קשרים במקביל קשורה עבורי מאוד למידת הבטחון והביחדנס בכל אחד מהקשרים. 

מידת הבטחון זו תחושה סובייקטיבית, ולכל אח.ת מינונים שונים שלה מספיקים כדי לבסס בטחון.

מהם הדברים שעבורכן.ם יוצרים את המרחב המשותף, כמה איזון יש בין הלבד לביחד שלכן.ם, כמה בטחון אתם.ן צריכימות בקשר ואיך זה בא לידי ביטוי בקשרים הנוספים, אם יש כאלה?

*

בלוגים נוספים